Warunki gwarancji

PROGRAM OGRANICZONEJ GWARANCJI / REGULACJI OPON, obejmujący GWARANCJĘ NA KARKAS DLA OPON RADIALNYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW

 

Firma Yokohama Rubber Co. Ltd. („YOKOHAMA“) ustanawia ten Program Ograniczonej Gwarancji / Regulacji Opon, obejmujący gwarancję na karkas dla opon radialnych samochodów ciężarowych i autobusów („Program Gwarancji”) zasadami gwarantującymi wymianę lub regulację opony, dętki i noska stopki zgodnie z uznanymi warunkami.

Wystąpienie wady fabrycznej nie jest warunkiem wstępnym kwalifikacji do tego programu gwarancyjnego, dotyczącego tego rodzaju produktów użytkowanych w normalnych warunkach eksploatacji, przez wskazanie możliwych do dostosowania warunków.

Niniejsze Zasady nie stanowią gwarancji ani nie ogłaszają, że tego rodzaju produkty nie ulegną zużyciu bądź awarii lub nie staną się niezdatne do użytku przy braku odpowiedniej konserwacji.

1. WARUNKI GWARANCJI NA OPONY

Niniejszy Program Gwarancji ma zastosowanie u wszystkich dystrybutorów opon YOKOHAMA do samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych, opon samochodów ciężarowych i autobusów, karkasów opon radialnych samochodów ciężarowych, opon przemysłowych i opon terenowych, dętek i nosków stopki.

2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE/POSTANOWIENIA DLA WYKONANIA NINIEJSZEGO PROGRAMU

Gdy szczegółowe informacje i/lub postanowienia są wymagane w pomyślnym przebiegu Programu Gwarancji, firma YOKOHAMA może dodać i/lub zmienić szczegółowe informacje i/lub postanowienia w niniejszym Programie Gwarancji jako „warunek” w każdym momencie.

3. RODZAJE OPON OBJĘTYCH GWARANCJĄ (ORAZ CZAS TRWANIA)

Opony YOKOHAMA przeznaczone do samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych, opony samochodów ciężarowych i autobusów, karkasy opon radialnych samochodów ciężarowych i autobusów, opony przemysłowe i opony terenowe, dętki i noski stopki, które zostały wyprodukowane w ciągu 60 miesięcy są objęte gwarancją w zakresie niezdatności do użytku innego rodzaju niż uszkodzenia określone w CZĘŚCI 4.

Gwarancja w stosunku do pozostałej użytecznej głębokości rowka:

A. Jeśli opona YOKOHAMA w określonych warunkach stanie się niezdatna do użytku, gwarancja będzie obowiązywać

na podstawie proporcjonalnego podziału pozostałej użytecznej głębokości rowka.

B.  Pozostała użyteczna głębokość rowka obliczana jest następująco;

Pozostała użyteczna głębokość rowka = Pozostała głębokość rowka – 1,6 (mm).

Ostatnich 1,6 mm (wysokość wskaźnika zużycia bieżnika) głębokości rowka nie uważa się za pozostałą użyteczną głębokość rowka.

C. Jeśli zastosowanie ma gwarancja na karkasy opon radialnych samochodów ciężarowych i autobusów, część bieżnika jest obliczana z pozostałej użytecznej głębokości rowka i sumy części karkasu, a część bieżnika odpowiada całkowitej gwarancji.

G-E18 Próbka 2

nr dokumentu: LWP-002 wydano 13 maja 2010

4. NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE

Opony YOKOHAMA nie są objęte gwarancją w zakresie jakichkolwiek usterek powstałych z winy klienta, w tym między innymi:

A. Opony uszkodzone przez zagrożenia drogowe (przeszkody, odpady, etc.), ogień lub w wyniku wypadków.

B. Opony uszkodzone przez niewłaściwe ciśnienie powietrza w oponie lub w czasie jazdy bez powietrza.

C. Opony przedwcześnie lub nieregularnie zużyte w wyniku niewłaściwego ciśnienia powietrza w oponie.

D. Opony przedwcześnie lub nieregularnie zużyte w wyniku wadliwego stanu mechanicznego pojazdu, włączając niewspółosiowość, niewyważenie kół i uszkodzone amortyzatory lub hamulce.

E. Opony odkształcone po zużyciu pierwszych 20% użytecznej głębokości rowka.

F. Opony zużyte: 1,6 mm lub mniej pozostałej głębokości rowka.

G.  Opony naprawiane lub bieżnikowane więcej razy, niż jest to dozwolone przez dołączone warunki.

H. Opony wypłaszczone z powodu nieużywania.

Karkasy opon radialnych YOKOHAMA samochodów ciężarowych i autobusów nie są objęte gwarancją w zakresie jakichkolwiek usterek powstałych z winy klienta, w tym między innymi:

A. Karkasy zgłoszone do reklamacji w czasie przekraczającym 60 miesięcy od daty produkcji.

B. Opony niezgodne z przepisami mającymi zastosowanie w danym kraju.

C. Karkasy uszkodzone poprzez zagrożenia drogowe lub uszkodzenia spowodowane przez przeszkody lub odpady, takie jak przecięcia, przebicia (bez względu na możliwość naprawy), rozerwania, stłuczenia, rozdarcia, wytarcia, lub uszkodzenia spowodowane uderzeniem.

D. Karkasy uszkodzone poprzez nieprawidłowe postępowanie w trakcie montażu/demontażu, niewłaściwe napełnianie powietrzem lub inne niewłaściwe użytkowanie.

E. Karkasy uszkodzone  w wyniku dalszego użytkowania w sytuacji braku powietrza lub poważnego ubytku powietrza.

F. Karkasy, które nie mogą być bieżnikowane z powodu nadmiernego zużycia bieżnika, rowkowane i bufowane.

G. Karkasy uszkodzone w wyniku zastosowania opony o nieprawidłowym rozmiarze i/lub specyfikacji.

H. Karkasy uszkodzone w wyniku użycia dodatków oponowych z rynku wtórnego, takich jak wypełniacze, szczeliwa lub substancje wyważające.

I. Opony oznaczone przez YOKOHAMA specjalną klasyfikacją przy zakupie, taką jak „NA“ (bez możliwości regulacji), lub opony modyfikowane przez nacinanie lub bufowanie.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące gwarancji na karkasy, znaleźć można w sekcji „Warunki”.

5. WYŁĄCZENIE

Wszelkie zobowiązania lub odpowiedzialność za stratę czasu, niedogodności, utratę możliwości korzystania z pojazdu lub przypadkowe bądź celowe uszkodzenia zostają niniejszym wyłączone. W przypadku uwag w umowie dotyczącej dystrybucji, warunki zawarte w uwagach nie powodują wyłączenia.

6. ZOBOWIĄZANIA

A. Zobowiązania firmy YOKOHAMA:

Firma YOKOHAMA obejmuje oponę niniejszą ograniczoną gwarancją poprzez dystrybutorów firmy.

B. Zobowiązania dystrybutora:

a)      Dystrybutor musi zachować oponę celem okazania jej osobie autoryzowanej przez firmę YOKOHAMA.

b)      Dystrybutor musi ustalić swoją własne zasady gwarancji dla swoich sprzedawców i/lub klientów, zgodnie z niniejszymi zasadami.

G-E18 Próbka 2

nr dokumentu: LWP-002

wydano 13 maja 2010

7. DOSTOSOWANIE ZGODNIE Z PROPORCJONALNYM PODZIAŁEM ZUŻYCIA BIEŻNIKA

A. Niezbędna jest pewność, że uszkodzona opona jest w stanie umożliwiającym regulację, jak wskazano poniżej.

B.  Należy użyć miernika głębokości rowka celem odczytania pozostałego rowka.

Zalecany przez firmę YOKOHANA punkt pomiaru głębokości rowka w przypadku określonej opony powinien znajdować się blisko wskaźnika zużycia opony w obwodowych rowkach i nie pokrywać się ze skosem wskaźnika zużycia bieżnika.

C. Kredyt dostosowawczy dla dystrybutorów powinien być liczony następująco:

                                                                 Pozostała głębokość rowka (mm) – 1,6

Cena podstawowa regulacji x-----------------------------------------------------------------

                                                                Oryginalna głębokość rowka (mm) – 1,6

D. Jeśli zastosowanie ma gwarancja na karkasy opon radialnych samochodów ciężarowych i autobusów, kredyt dostosowawczy dla dystrybutorów powinien być liczony następująco:

                                                                 Pozostała głębokość rowka (mm) – 1,6

Kredyt na karkas +(cena podstawowa regulacji – kredyt na karkas) x -------

                                                                Oryginalna głębokość rowka (mm) – 1,6

8. CENA PODSTAWOWA REGULACJI i KREDYT NA KARKAS

Cena podstawowa regulacji jest ceną podaną w umowie dotyczącej dystrybucji

Kredyt na karkas w niniejszym programie jest wartością wskazaną w sekcji „Warunki“.

9. INSTRUKCJE PROCESU REGULACJI

Jeśli reklamacja dotycząca jakości występuje z winy producenta, dystrybutor winien natychmiast zgłosić szczegóły poprzez dostawcę lub bezpośrednio do autoryzowanego przedstawiciela firmy YOKOHAMA i zatrzymać uszkodzone produkty do czasu przybycia technika z firmy YOKOHAMA, celem zbadania przyczyn uszkodzenia oraz zebrania niezbędnych informacji o produkcie. W przypadku, gdy technik z firmy YOKOHAMA nie może przybyć do dystrybutora na inspekcję uszkodzonych produktów w akceptowalnym terminie, rzeczoznawca dystrybutora, autoryzowany przez firmę YOKOHAMA, może przeprowadzić inspekcję uszkodzonych produktów i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji od „PODANIE O DECYZJĘ W SPRAWIE USZKODZONEJ OPONY I DĘTKI”, wypełniając odpowiednio wszystkie pola i wysyłając go do firmy YOKOHAMA razem z dokumentacją fotograficzną uszkodzonych produktów, jeśli zachodzi taka konieczność. Technik firmy YOKOHAMA zweryfikuje informacje zawarte w formularzu zgłoszenia reklamacji, wypełnionym przez autoryzowanego rzeczoznawcę dystrybutora, gdy tylko otrzyma formularz i poinformuje dystrybutora o ostatecznej opinii. Opinia technika jest ostateczna i wiążąca dla stron.

10. OGRANICZONA GWARANCJA NA DĘTKĘ I NOSEK STOPKI

A. W przypadku usterek dętki lub noska stopki, wynikających z defektów materiałów lub wykonania, firma YOKOHAMA udziela rabatu na nową dętkę lub nosek stopki. Rabat zależeć będzie od procentu pozostałej użytecznej głębokości rowka opony, na której dętka lub nosek były oryginalnie zamontowane. Dętka lub nosek stopki są objęte gwarancją jedynie w okresie żywotności oryginalnej opony.

B.  Następujące uszkodzenia dętki lub noska stopki nie są objęte niniejszą gwarancją:

         a) niewłaściwe użytkowanie

          b) przebicia

C. Zobowiązania dystrybutora

Dystrybutor musi zachować dętkę lub nosek stopki celem okazania ich osobie autoryzowanej przez firmę YOKOHAMA.

 

 

COPYRIGHT © ITR CEE Sp. z o.o. 2016

Realizacja: Agencja interaktywna Migomedia